Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

Zwiastowanie w muzyce

Zwiastowanie w muzyce

Od pierwszych wieków chrześcijanie czcili Matkę Bożą na różne sposoby, a jednym z najwspanialszych dowodów miłości jaką otaczano Matkę Pana Jezusa, był hymn liturgiczny ku czci Bogurodzicy zwany Akatystem. Składa się on ze śpiewanych na stojąco pieśni pochwalnych oraz modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych.

Przyjmuje się, że jest on najstarszym hymnem maryjnym, który Matka Boża przekazała w cudowny sposób św. Romanowi Pieśniarzowi. Po raz pierwszy Akatyst wykonany został 7 sierpnia 626 r., kiedy to dzięki opiece Bogurodzicy Konstantynopol został uratowany przed atakiem pogańskich Awarów, których flotę zniszczył gwałtowny huragan. Ludność miasta śpiewała wtedy całą noc na stojąco hymn ku czci Bogurodzicy, dziękując Jej za ocalenie.

Około VIII w., dzięki kontaktom Wenecjan ze Wschodem, Akatyst został przeniesiony do Włoch i przetłumaczony na łacinę. W Polsce nie był on jednak powszechnie znany, bowiem pierwszy jego przekład na język polski powstał dopiero w 1965 roku.

Akatyst składa się z dwóch wzajemnie przeplatających się części, z których pierwsza przedstawia historie z życia Maryi (od Zwiastowania do Ofiarowania Jezusa w Świątyni), a druga posiada charakter teologiczny i rozważa boską i ludzką naturę Chrystusa i dziewictwo Maryi.

Śpiewany on jest najczęściej w czasie Wielkiego Postu, w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie oraz w Święto Niepokalanego Poczęcia Maryi, ale na Jasnej Górze Akatyst do Bogurodzicy Maryi śpiewany jest w każdą sobotę w kaplicy Cudownego Obrazu w intencji pokoju na całym świecie.

Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie utwory muzyczne poświęciło także wielu najwybitniejszych kompozytorów – między innymi: Franciszek Schubert, Charles Gounod, Gaetano Donizetti, Franciszek Liszt, czy też Stanisław Moniuszko.