Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

Kościół filialny w Zborowie

KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ZBOROWIE

Pierwsze wzmianki o Zborowie pojawiają się w 1429 roku. Z tego też czasu pochodzą najstarsze informacje o istnieniu kościoła i parafii, zanotowane w aktach konsystorza gnieźnieńskiego. Zborów był przez kilka wieków wsią królewską przekazywaną w dzierżawę różnym rodzinom szlacheckim. W okresie międzywojennym należał do Witolda Garczyńskiego.

Dzisiejszy kościół wzniesiony został w 1726 r. przez ówczesnego dzierżawcę Zborowa – Józefa Molskiego, a jego konsekracji – pod wezwaniem św. Michała Archanioła – dokonał w 1730 r. sufragan gnieźnieński, Franciszek Józef Kraszkowski. Jednak z nieznanych bliżej przyczyn miejscowa parafia została wkrótce zniesiona, a nową świątynię przyłączono do parafii Dębe. Świątynia jest drewniana, z oszalowanymi ścianami wzniesionymi w konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z prezbiterium niższym i węższym od nawy, zamkniętym trójbocznie. Na jego zewnętrznej ścianie znajduje się kapliczka z barokowo-ludową sceną pasyjną, pochodząca z 1. połowy XIX wieku. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia, a przy południowej ścianie nawy znajduje się mała kruchta. W 1840 r. dobudowana została murowana fasada zachodnia, która zastąpiła dawną ścianę drewnianą. Na belce tęczowej – z barokowo-ludowym krucyfiksem z 2. połowy XVIII w. – umieszczony jest napis fundacyjny z datą „1726”, a na zrębie północnej ściany nawy znajduje się polichromia upamiętniająca konsekrację kościoła w 1730 roku. Przy ścianie zachodniej nawy ulokowana jest empora chórowa z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem.

We wnętrzu świątyni na uwagę zasługują trzy późnobarokowe ołtarze (z około 1730 r.) z bogatą dekoracją rzeźbiarską (niearchitektoniczne, trójpoziomowe i polichromowane), powstałe w bliżej nieokreślonym warsztacie wielkopolskim.

W ołtarzu głównym umieszczone są dwa obrazy: św. Rodziny (późnobarokowy, przemalowany w 1836 r.) oraz patrona świątyni –  św. Michała Archanioła (barokowy z l. ćwierci XVIII w.). Natomiast w ołtarzach bocznych znajdują się obrazy: Przemienienie Pańskie (późnobarokowy z 2. ćwierci XVIII w.) i Ofiarowanie Jezusa w Świątyni (późnobarokowy z połowy XVIII w.). Wyposażenie kościoła stanowi także klasycystyczna ambona z początku XIX w. (ośmioboczna, typu koszowego) i barokowa kropielnica (wykonana z piaskowca w XVII w.).

Na północnej ścianie nawy znajduje się polichromia upamiętniająca konsekrację kościoła, wykonana około lat 1730-1731, z centralnie umieszczonym herbem biskupa Franciszka Kraszkowskiego (Nałęcz – związana biała chusta w czerwonym polu).

W latach 2007-2013 kościół poddany został szeroko zakrojonym pracom konserwatorskim współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski.

Galeria zdjęć z postępów prac konserwatorskich

Koronka uwielbienia Boga ze św. Michałem Archaniołem i chórami aniołów

CUD W ZBOROWIE

W 1564 r. w Zborowie mali chłopcy podczas zabawy w sąd powiesili swojego kolegę – Walentego Żeromskiego, syna zarządcy miejscowego majątku, na drzewie. Zrozpaczeni jego rodzice zwrócili się do Matki Bożej, aby za jej wstawiennictwem Bóg przywrócił mu życie i przyrzekli udać się w pielgrzymce do Najświętszej Maryi Panny w jasnogórskim klasztorze, aby złożyć Jej tam pokorne dziękczynienie za wyjednanie u Boga cudu przywrócenia dziecku życia. Tak też się stało, a wiadomość o tym wydarzeniu zapisana została w księdze cudów otrzymanych za przyczyną Matki Boskiej Częstochowskiej i przedstawiono je na jednym z fresków umieszczonych na sklepieniu jasnogórskiej świątyni.