Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

Kaplica filialna w Kamieniu

KAPLICA FILIALNA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA w KAMIENIU

Kościół w Kamieniu po raz pierwszy wymieniony został w źródłach pisanych w 1217 roku. W okresie reformacji znajdował się on – w latach od 1587 r. do około 1610 r. – w posiadaniu braci czeskich. Po odzyskaniu świątyni przez katolików, parafię Kamień reaktywowano, ale jej samodzielność była ograniczona, bowiem administrację sprawowali w niej proboszczowie parafii Dębe. Po spaleniu się miejscowego kościoła w 1816 r., parafia została zniesiona, a wchodzące w jej skład miejscowości przyłączono do parafii Dębe. W 1848 r. na miejscu, w którym stał dawniej kościół, ówczesny dziedzic Kamienia – Julian Czartkowski, zbudował kaplicę św. Mikołaja z podziemną kryptą grobową rodziny Czartkowskich.

Dzisiejsza kaplica zbudowana została w latach 1990-1996, staraniem ks. Józefa Posłusznego. Jej konsekracji dokonał bp Stanisław Napierała w dniu 26 października 1996 roku. Posiada ona nowoczesną formę architektoniczną, a wewnątrz – przy ścianie zachodniej – znajduje się chór muzyczny. W prezbiterium umieszczony jest drewniany krucyfiks, po bokach którego zawieszone są dwa obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem (w złoconej sukience) oraz św. Mikołaja Biskupa – patrona kaplicy. W ścianach nawy umieszczone są spiczaście zamknięte otwory okienne, między którymi znajdują się Stacje Drogi Krzyżowej.