Chwała Bogu na wysokościach,

A na ziemi pokój

Ludziom Jego upodobania 

(Łk. 2,14)

Drodzy Parafianie i Goście,

Gwiazda betlejemska, nikła jak źdźbło słomy z Jezusowej stajenki, jest znowu nad nami i z nami. W Betlejemskiej ciszy narodził się Bóg prawdziwy. Słuchajmy ciszy Betlejem, która dociera do naszych serc, i która mówi nam, że Ojciec Przedwieczny wychodzi nam na spotkanie i rodzi w nas swego Syna.

Niech przychodzący Jezus, Ten który jest odblaskiem chwały Boga samego, napełnia Was pokojem tworzącym wzajemne porozumienie i jedność, budującym przemianę tego, co kryje się w głębi ludzkich serc. Niech Bóg działający w świecie przez Jezusa Chrystusa będzie dla Wszystkich źródłem radości, nadziei i otwarcia się na przyszłość, by w życiu nauczyć się dostrzegać Bożo światło, Bożą miłość i Boże zamiary wobec każdego człowieka.

Duszpasterze

Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Dębem