PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH NIEDZIELNYCH

W PARAFII ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

W DĘBEM

 

W OKRESIE WAKACYJNYM(OD 30 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2019 ROKU)

Dębe – godz. 8.00, 12.30

Zborów – godz. 9.30

Kamień – godz. 10.45