Ofiarnością i pracą naszych Parafian udało się zainstalować tablicę informacyjną przy drodze prowadzacej do Dębego. Tablica zaprasza do Kościoła Parafialnego i do samej Matki Bożej Dębskiej.

Ogromne, serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyłożyli się do realizacji tegp projektu, a szczególnie tym, którzy z tak wielkim zaangażowaniem i nieodpłatnie oddali swoje zasoby i pracę.
Na naszej stronie internetowej w sekcji Galeria – garść fotografii z prac przekazana przez Pana Sołtysa Pawła Olejniczaka.
Wykonanie konstrukcji stalowej – Arkadiusz Wałęsa z Kobierna, wykonanie wykopów koparką – Robert Kaniewski z Pólka,montaż, posadowienie konstrukcji, urobienie betonu i transport – Andrzej Tomaska z Dębego, Piotr i Krystian Wypych z Biernatek, Arkadiusz Wałęsa z Kobierna, Paweł i Piotr Olejniczak z Dębego, Andrzej Tomaska przekazał żwir oraz cement do urobienie betonu, 3 worki cementu przekazał także Piotr Wypych.

Administrator danych osobowych informuje, że dane i zdjęcia dotyczące osób zaangażowanycw prace przedstawione na stronie parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Dębem umieszczone zostały za zgodą wyżej wymienionych osób,

Webmaster