Pierwszy ołtarz przy figurze Dębe-bloki, ubiorą go mieszkańcy Dębe-bloki drugi blok od Kościoła. Pomogą mieszkańcy Szkurłat.

Drugi ołtarz u PP. Ilony i Marka Szymczaków, odpowiedzialni za ubranie mieszkańcy Dębe Górka. Pomogą mieszkańcy Dębe Wieś.

Trzeci ołtarz u P. Edmunda Krakusa, ubierają mieszkańcy Kobierna.

Czwarty ołtarz przy Kościele, ubierają mieszkańcy Biernatek i Florentyny.

 

Dziękuję za pomoc i życzliwość wszystkim Parafianom zaangażowanym w przygotowanie Ołtarzy na Boże Ciało. Bóg zapłać za poświęcony czas i pracę 

Ks. Sławomir Kęszka – Proboszcz