PRACE W PARAFII ZWIASTOWANIA NMP W DĘBEM WYKONANE OD LIPCA 2017 R. DO MAJA 2019 R.

 1. Remont kapitalny probostwa: – mieszkanie dla proboszcza, – mieszkanie dla wikariusza, – pokoje gościnne dla rekolekcjonistów, – wymiana stromych schodów prowadzących do mieszkania wikariusza i pokojów gościnnych na takie, które spełniają normy bezpieczeństwa, – przeniesienie kancelarii parafialnej do większego pomieszczenia z zapewnieniem interesantom dostępu do sanitariatów, – wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej, – ocieplenie pokrycia dachowego.
 1. Remont salki kominkowej przy probostwie.
 2. Remont salki w zabudowie pomieszczeń gospodarczych.
 3. Założenie instalacji systemu alarmowego w kościele parafialnym.
 4. Założenie instalacji systemu kamer przy obrazie Matki Bożej Dębskiej oraz w kościele parafialnym.
 5. Założenie instalacji czujek przeciwpożarowych w kościele parafialnym.
 6. Wymiana instalacji elektrycznej w kościele parafialnym.
 7. Umieszczenie tablicy ku czci +ks. Józefa Gołębiowskiego w kościele parafialnym w Dębem i wydanie okolicznościowego folderu.
 8. Ufundowanie Miejsca Pamięci Kapłanów Dębskiej Parafii ”GOLOGOTY KAPŁAŃSKIEJ” przed kościołem parafialnym w Dębem.
 9. Pomalowanie wnętrza kościoła parafialnego w Dębem.
 10. Zabezpieczenie spękań na ścianach wewnątrz kościoła parafialnego w Dębem.
 11. Wyposażenie w meble pomieszczenia znajdującego się na przedłużeniu zakrystii kościoła parafialnego.
 12. Remont starej kaplicy przedpogrzebowej przy kościele parafialnym w Dębem. – malowanie pomieszczenia, – założenie nowej posadzki na miejsce starego i zniszczonego parkietu – założenie oświetlenia.
 1. Uporządkowanie terenu przy kościele parafialnym i budynku probostwa.
 2. Zakup 6 gablot na wota i sukienki do kościoła parafialnego w Dębem.
 3. Remont kapitalny tzw. pomieszczenia gospodarczego przy prezbiterium świątyni parafialnej w Dębem z jego przeznaczeniem na kaplicę: – zabezpieczenie spękań na ścianach i pomalowanie pomieszczenia, – założenie posadzki, – instalacja oświetlenia.
 1. Zabezpieczenie spękań na ścianach i pomalowanie wnętrza kościoła filialnego w Kamieniu oraz zabezpieczenie jego pokrycia dachowego.
 2. Zakup mikrofonów dla Scholii ”Szczygiełki”
 3. Zakup ornatów maryjnych, bielizny kielichowej, świec ołtarzowych, krzyża procesyjnego do kościoła parafialnego w Dębem oraz kościołów filialnych w Kamieniu i Zborowie.
 4. Uruchomienie nowej strony internetowej Parafii.
 5. Promocja Kultu Maryjnego w Parafii: – wykonanie kopii Cudownego Wizerunku Matki Bożej Dębskiej do Nawiedzenia Rodzin w Parafii, – wydanie Modlitewnika „O Pani Moja, o Matko moja”, – wydanie foldera o kościele parafialnym oraz obrazka MB Dębskiej, – wydanie Modlitewnika Nawiedzenia Matki Bożej Dębskiej w Rodzinach Parafii.

 

PRACE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH:

 1. Odnowienie ołtarza głównego Matki Bożej Dębskiej w kościele parafialnym w Dębem.
 2. Oczyszczenie i konserwacja ołtarzy bocznych w kościele parafialnym w Dębem.
 3. Zabezpieczenie i konserwacja pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Dębem.
 4. Zabezpieczenie i odnowienie muru okalającego kościół parafialny w Dębe.
 5. Instalacja ogrzewania w kościele parafialnym w Dębem.
 6. Zakup niezbędnych szaf do Kancelarii Parafialnej.
 7. Zakup Mszałów i ksiąg liturgicznych.
 8. Zadbanie o mogiły Dobrodziejów świątyni parafialnej i Kapłanów pracujących w parafii w Dębem.
 9. Dalsza promocja kultu maryjnego Matki Bożej Dębskiej – Madonny ze Szczygłem.