1. Dziś na cmentarzu parafialnym o godz. 15.00 Msza Święta za zmarłych Kapłanów, Dobrodziejów oraz wszystkich zmarłych z naszych rodzin tam spoczywających. O godz. 14.30 Różaniec Święty z wypominkami za zmarłych. Podczas Eucharystii nastąpi poświęcenie odnowionych mogił kapłanów – Franciszka Nowackiego, ks. Czesława Harwasa oraz Rodziny Repphanów – dobrodziejów naszego Kościoła Parafialnego. Ofiary zbierane na cmentarzu przeznaczone będą na pokrycie kosztów odnowienia tych grobów i na inne inwestycje w naszej Parafii. Bóg zapłać za dar serc.
  2. We wtorek przypada Święto Przemienienia Pańskiego i tradycyjny odpust w Zborowie, na który zapraszamy Asystę, Dzieci sypiące kwiatki, Ministrantów oraz Parafian i Gości. Msze Święte wg. następującego porządku: Dębe 16.00 i 16.30; Kamień 17.15; Uroczystość Odpustowa w Zborowie o godz. 18.00.
  3. Dobiegają końca prace konserwatorskie ołtarza głównego z Cudownym wizerunkiem Matki Bożej ze szczygłem. Dziękujemy za modlitwy oraz ofiary pieniężne. Do zapłacenia pozostało jeszcze 3.250 złotych. W minionym tygodniu złożono na ten cel 300 zł.
  4. W najbliższym tygodniu będziemy gościć w naszej Parafii pątników dwóch pielgrzymek do Częstochowy. W czwartek, 8 sierpnia, pieszą pielgrzymkę Koszalińsko-Kołobrzeską (Grupa 5 i 7, każda po ok. 80 pielgrzymów), planowany czas wejścia pielgrzymów ok. godz. 18.30. Parafian z Biernatek, Florentyny, Morawina i Kamienia serdecznie prosimy o przyjęcie pątników na noclegi i udzielenie im wszelkiej niezbędnej pomocy. Natomiast 10 sierpnia, w sobotę – pielgrzymkę rowerową z Chojnic; spodziewany czas przyjazdu pątników do Dębego około godz. 18.00 (pomimo, że nocleg mają zapewniony w szkole, prosimy o zgłaszanie się do ks. Proboszcza osób z Dębego, które gotowe są udostępnić pielgrzymom w swoich domach sanitariaty, by mogli się oni umyć w godziwych warunkach). Bóg zapłać za dar gościny.
  5. W przyszłym tygodniu taca inwestycyjna. Modlitwami i ofiarami wspierajmy naszą parafię.
  6. Dożynki Parafialno-Sołeckie 2019 odbędą się 15 sierpnia, w czwartek, w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Wieniec Dożynkowy przygotują Parafianie z Morawina, zaś chleby i owoce osoby ze wszystkich miejscowości Parafii. Już teraz zapraszamy na Dożynki Parafialno-Sołeckie naszych Parafian i Gości.
  7. Bóg zapłać za ofiary złożone na zakup środków transportu dla misjonarzy. Zebrano 900 zł., zaś na Radio Maryja i Telewizję Trwam złożono 156 zł.
  8. Msza św. z Nowenną za zmarłych sprawowana jest w każdy piątek. Natomiast w każdą środę polecane są Bogu, przez wstawiennictwo MB Dębskiej, intencje błagalne i dziękczynne. Wypisać je można na kartkach wyłożonych przy wyjściu z kościoła parafialnego i złożyć je wraz z ofiarą do przeznaczonej na ten cel skarbony lub przynieść do biura parafialnego.
  9. W dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia na pielgrzymko-wycieczkę na Dolny Śląsk, która będzie miała miejsce 14 września. Cena za jedną osobę 100 zł.
  10. Dziękujemy za posprzątanie świątyni parafialnej w Dębe paniom z Biernatek: Ewie Jurczyńskiej, Annie Kolińskiej, Beacie Jaworskiej, Liliannie Kmiecik, Marioli Owczarek, Agnieszce Wypych, Ewie Zyner, Ani Marciniak i Emilii Pawlak oraz Marioli Owczarek i Agnieszce Wypych za ofiarę na kwiaty w wysokości 90 zł. W najbliższą sobotę o zadbanie o kościół parafialny prosimy kolejne osoby z Biernatek: Annę Kowalską, Danutę Hinc, Irenę i Elżbietę Rubas, Gabrielę Popiołek, Danutę Szcześniak, Mirosławę Marczak, Agnieszkę Rajm, Helenę Gorzkiewicz, p. Pilarczyk.
  11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Opiekuna i Gościa Niedzielnego.
  12. Ogłoszenia przedślubne umieszone są w gablotach przed kościołami.

  Parafianom i Gościom życzymy błogosławionej niedzieli. Wszystkich powierzamy Matce Bożej Dębskiej i Jej orędownictwu za nami u Jezusa Chrystusa.

  Ks.Sławomir Kęszka

  Proboszcz