ODPUST W PARAFII ZWIASTOWANIA NMP W DĘBEM

 

Niedziela  9 czerwca 2019 r. Zesłanie Ducha Świętego

 Msze Święte według stałego porządku niedzielnego

godz. 12:30  –  Suma odpustowa

 

Poniedziałek  10 czerwca 2019 r. NMP Matki Kościoła

godz.   8:40   –  Godzinki ku czci Matki Bożej

godz.   9:00   –  Msza Święta

godz. 12:00   –  Anioł Pański i Msza Święta

godz. 17:30   –  Różaniec

godz. 18:00   –  Suma odpustowa z homilią wygłoszoną przez Ks. Kan. Kazimierza Pyrzyka

 Po Sumie nabożeństwo czerwcowe

 

Wtorek  11 czerwca 2019 r.

godz.   8:40   –  Godzinki ku czci Matki Bożej

godz.   9:00   –  Msza Święta

godz. 17:30   –  Różaniec

godz. 18:00   –  Msza Święta i nabożeństwo czerwcowe