PONIEDZIAŁEK – 4. 02.2018
17:30 + Mariannę Gryczyńską (3 greg) int. syna Grzegorza z Mileną i Dziećmi
18:00 + Piotra Pytlińskiego int. cioci Krystyny Kaczor z synem Tomaszem
   WTOREK – 5.02.2019
17:30 + Mariannę Gryczyńską (4 greg.) int. córki Iwony z mężem Krystianem
18.00 + Grzegorza Pytlińskiego int. cioci Krystyny Kaczor z synem Tomaszem
   ŚRODA – 6.02.2019
17:30 +Mariannę Gryczyńską (5 greg) int. syna Łukasza z Sylwią
18:00 ++ Władysławę Dominiak; Irenę i Tadeusza Dzióbek; Irenę Wypych; Tadeusza Hańczyka; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Wiesławę Janicką; Zbigniewa Łuczaka; Ryszarda Kucińskiego; Ewę Pluta; Józefa i Stanisławę Świętczaków; Józefa Glapę; Janusza Jerzaka; Sylwię Bryła; Rafała Lubka; Marię Tomczak; Katarzynę Czapską; Lucjana Dudek; Mariannę Zawadka; Kazimierza Gałęskiego; Sylwestra Kurczbuch; Zofię Bartczak; Mariannę Gryczyńską; Halinę Cierlaczyk; Marię Marszałek; Józefa Kaczmarka; Janinę Wojtysiak; Helenę Dyonizy; Jana Wawrzyniaka; Józefa Kaczmarka; Wandę Chojnacką; Zofię Łyszczyńską; Krzysztofa Tułacza; Leszka Kryszaka; Różę Ignaszak; Mariannę Pospiech; Natalię Nawrotkiewicz; Stanisławę Klimek; Lecha Ząbczyńskiego w r. śm.; Lucynę i Zygmunta Zwierzchowskich; Helenę i Józefa Kowalskich; zm. Kapłanów Dębskiej Parafii; zm. Dobrodziejów Kościołów;

o błogosławione owoce nawiedzenia Rodzin Parafii przez Maryję w Jej Cudownym Wizerunku Dębskim; za Parafian; za Ojczyznę; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny, dzieci i młodzież naszej parafii; o powołania kapłańskie i zakonne; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników

   CZWARTEK – 7.02.2019
17:30 +Mariannę Gryczyńską (6 greg.) int. brata Czesława z Żoną
18:00 + Krzysztofa Pawelec w 8 r. śm.
   PIĄTEK – 8.02.2019
17:00 +Mariannę Gryczyńską (7 greg) int. chrześniaczki  Marzeny z Rodziną
17:30 + Marię Przygodzką i syna Leszka Przygodzkiego w 10 r. śm.
18:00 ++ Małgorzatę Krysiak; Władysławę Dominiak; Irenę i Tadeusza Dzióbek; Irenę Wypych; Tadeusza Hańczyka; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Wiesławę Janicką; Zbigniewa Łuczaka; Ryszarda Kucińskiego; Ewę Pluta; Józefa i Stanisławę  Świętczaków; Józefa Glapę; Janusza Jerzaka; Sylwię Bryła; Rafała Lubka; Marię Tomczak; Katarzynę Czapską; Lucjana Dudek; Mariannę Zawadka; Kazimierza Gałęskiego; Sylwestra Kurczbuch; Zofię Bartczak; Mariannę Gryczyńską; Halinę Cierlaczyk; Marię Marszałek; Józefa Kaczmarka; Janinę Wojtysiak; Helenę Dyonizy; Jana Wawrzyniaka; Józefa Kaczmarka; Wandę Chojnacką; Zofię Łyszczyńską; Krzysztofa Tułacza; Leszka Kryszaka; Różę Ignaszak; Mariannę Pospiech; Natalię Nawrotkiewicz; Stanisławę Klimek; Lecha Ząbczyńskiego w r. śm.; Lucynę i Zygmunta Zwierzchowskich; Helenę i Józefa Kowalskich; zm. Kapłanów Dębskiej Parafii; zm. Dobrodziejów Kościołów;

o błogosławione owoce nawiedzenia Rodzin Parafii przez Maryję w Jej Cudownym Wizerunku Dębskim; za Parafian; za Ojczyznę; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny, dzieci i młodzież naszej parafii; o powołania kapłańskie i zakonne; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników

   SOBOTA – 9.02.2019
18:00 +Mariannę Gryczyńską (8 greg.) int. chrześniaka Leszka z Rodziną
   NIEDZIELA – 10.02.2019
8:00 + Mariannę Gryczyńską (9 greg.) int. szwagierki Wandzi Mańka z Rodziną
9:30 Kamień: + Martę i Stanisława Kowalskich; Mariannę i Franciszka Jagielskich
9:30 Zborów : + Annę Sobczak int. koleżanki Marylki ze Zborowa
11:00 + Helenę Dyonizy int. syna Jana z Rodziną
12:30 + Katarzynę Czapską int. Krzysztofa Grabowskiego