PONIEDZIAŁEK – 31.12.2018
18:00 +Sylwestra Noworolnika i zm. z rodz. Noworolników

+ w 3 r. śm. Józefa Tomczaka

   WTOREK – 01.01.2019– UROCZYSTOŚĆ Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
9:30 Kamień: + w 1 r. śm. Mirosława Kędzię
9:30 Zborów:  +Tadeusza Kosińskiego  int. od bratanicy Mariolki z rodziną
11:00 +Marcina Pawlaka (1 greg)

Intencja dziękczynno-błagalna Rodzin naszej Parafii

12:30 + w 24 r. śm. Józefa Hancyka ; w 9 r. śm. Mieczysława Sowińskiego

Za Parafian

   ŚRODA – 02.01.2019
7:15 ++ Władysławę Dominiak; Irenę i Tadeusza Dzióbek; Irenę Wypych; Tadeusza Hańczyka; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Stanisława Księżaka; Wiesławę Janicką; Kazimierza Wojteckiego; Zbigniewa Łuczaka; Bronisławę Krzak; Stefana Staszaka; Ryszarda Kucińskiego; Jana Borkowskiego; Ewę Pluta; Józefa i Stanisławę Świętczaków; Józefa Glapę; Janusza Jerzaka; Sylwię Bryła; Rafała Lubka; Marię Tomczak; Stanisława Łubieńskiego; Katarzynę Czapską; Lucjana Dudek; Mariannę Zawadka; Kazimierza Gałęskiego; Sylwestra Kurczbuch; Marię Wiśniewską; Zofię Bartczak; Mariannę Gryczyńską; Halinę Cierlaczyk; Marię Marszałek; Józefa Kaczmarka; Janinę Wojtysiak; Helenę Dyonizy; Jana Wawrzyniaka; Józefa Kaczmarka; Piotra Prusa; Mieczysława, Mieczysława Kurdyk; Antoniego Rybczyńskiego; Kazimierza Wojciechowskiego, Wandę Chojnacką; Zofię Łyszczyńską;  za Parafian; za Ojczyznę; w intencji wizyty duszpasterskiej w naszej parafii; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny, dzieci i młodzież naszej parafii; o powołania kapłańskie i zakonne; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników.

+ Marcina Pawlaka(2 greg)

   CZWARTEK – 03.01.2019
7:15 +Stanisławę Świętczak  int. od Wilczyńskich z Tłokini z rodziną

+ Marcina Pawlaka (3 greg)

   PIĄTEK – 04.01.2019
7:15 + Marcina Pawlaka (4 greg)
18:00 ++ Małgorzatę Krysiak; Władysławę Dominiak; Irenę i Tadeusza Dzióbek; Irenę Wypych; Tadeusza Hańczyka; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Stanisława Księżaka; Wiesławę Janicką; Kazimierza Wojteckiego; Zbigniewa Łuczaka; Bronisławę Krzak; Stefana Staszaka; Ryszarda Kucińskiego; Jana Borkowskiego; Ewę Pluta; Józefa i Stanisławę  Świętczaków; Józefa Glapę; Janusza Jerzaka; Sylwię Bryła; Rafała Lubka; Marię Tomczak; Stanisława Łubieńskiego; Katarzynę Czapską; Lucjana Dudek; Mariannę Zawadka; Kazimierza Gałęskiego; Sylwestra Kurczbuch; Marię Wiśniewską; Zofię Bartczak; Mariannę Gryczyńską; Halinę Cierlaczyk; Marię Marszałek; Józefa Kaczmarka; Janinę Wojtysiak; Helenę Dyonizy; Jana Wawrzyniaka; Józefa Kaczmarka; Piotra Prusa: Mieczysława, Mieczysława Kurdyk; Antoniego Rybczyńskiego, Kazimierza Wojciechowskiego; Wandę Chojnacką; Zofię Łyszczyńską;  za Parafian; za Ojczyznę; w intencji wizyty duszpasterskiej w naszej parafii; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny, dzieci i młodzież naszej parafii; o powołania kapłańskie i zakonne; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników
   SOBOTA – 05.01.2019
18:00 +Marcina Pawlaka (5 greg)

+w 6 r. śm .Janinę Wojtecką

   NIEDZIELA – 06.01.2019 – UROCZYSTOŚĆ Objawienia Pańskiego
8:00 + Marcina Pawlaka (6 greg)
9:30 Kamień: +Romana, Stanisławę,  Józefa Pośpiech
9:30 Zborów: +Tadeusza Kosińskiego int. od brata Jana z Żoną
11:00 +Katarzynę Czapską int. od sąsiadów Janczaków
12:30 + w 4 r. śm. Józefa Olejniczaka