PONIEDZIAŁEK – 27.05.2019 r.
17:30 +Mariannę Zaćmińską int. córki Izabeli z mężem Mirkiem i Dziećmi.
18:00 +Jerzego Krakusa (7 greg.) int. Haliny Doktór z Rodziną z Dębego
   WTOREK – 28.05.2019 r.
17:30 +Emilę Kuś int. chrześniaczki Heni z Mężem
18:00 +Jerzego Krakusa (8 greg.) int. sąsiadów Jerzaków z Rodziną
   ŚRODA – 29.05.2019 r.
18:00

 

+ Jerzego Krakusa (9 greg.) int. Zeni Krysiak z Rodziną

++Władysławę Dominiak; Irenę i Tadeusza Dzióbek; Irenę Wypych; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Zbigniewa Łuczaka; Ewę Pluta; Józefa i Stanisławę Świętczaków; Józefa Glapę; Janusza Jerzaka; Sylwię Bryła; Katarzynę Czapską; Kazimierza Gałęskiego; Zofię Bartczak; Mariannę Gryczyńską; Halinę Cierlaczyk; Marię Marszałek; Józefa Kaczmarka; Janinę Wojtysiak; Helenę Dyonizy; Jana Wawrzyniaka; Józefa Kaczmarka; Wandę Chojnacką; Zofię Łyszczyńską; Krzysztofa Tułacza; Leszka Kryszaka; Weronikę Zgarda; Mariannę Karpisiewicz; Różę Ignaszak; Mariannę Pośpiech; Genowefę Kołodziejczyk; Mariannę Ignaszak; Bogumiłę Olejniczak; Mariannę Żurek; Sylwestra Strzałkę; Józefa Strzałkę; Kazimierza Kliber; Zytę Owczarek; Zofię Różańską; Jerzego Witczaka; Helenę, Franciszka i Mariannę Pawlak; Tomasza i Józefę Czaplińskich; Mariannę Zaćmińską; Emilię Kuś; Annę Goral; Stanisława Olejniczaka; Tadeusza Kołodziejczyka; Wandę Ruda w 17 r. śm.; Józefa Chojnackiego w 28 r. śm.  zm. Kapłanów Dębskiej Parafii; zm. Dobrodziejów Kościołów; o błogosławione owoce nawiedzenia Rodzin przez Maryję w Jej Cudownym Wizerunku Dębskim, a szczególnie za Rodziny z Morawina obecnie przeżywające czas Nawiedzenia; o pomyślnie przeprowadzenie prac remontowych w naszej świątyni parafialnej i za składających ofiary na ten cel; za Parafian; za Ojczyznę; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny, dzieci i młodzież naszej parafii; o powołania kapłańskie i zakonne; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników

   CZWARTEK – 30.05.2019 r.
17:30 +Annę Goral int. córki Joli  z Rodziną
18:00 +Jerzego Krakusa (10 greg.) int. sąsiadów Wypychów
   PIĄTEK – 31.05.2019 r.
18:00 +Jerzego Krakusa (11 greg.) int. sąsiadki Jolanty Wawrzyniak

++Małgorzatę Krysiak; Władysławę Dominiak; Irenę i Tadeusza Dzióbek; Irenę Wypych; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Zbigniewa Łuczaka; Ewę Pluta; Józefa i Stanisławę Świętczaków; Józefa Glapę; Janusza Jerzaka; Sylwię Bryła; Katarzynę Czapską; Kazimierza Gałęskiego; Zofię Bartczak; Mariannę Gryczyńską; Halinę Cierlaczyk; Marię Marszałek; Józefa Kaczmarka; Janinę Wojtysiak; Helenę Dyonizy; Jana Wawrzyniaka; Józefa Kaczmarka; Wandę Chojnacką; Zofię Łyszczyńską; Krzysztofa Tułacza; Leszka Kryszaka; Weronikę Zgarda; Edwarda Skrzypińskiego; Mariannę Karpisiewicz; Różę Ignaszak; Marianna Pośpiech; Genowefę Kołodziejczyk; Mariannę Ignaszak; Bogumiłę Olejniczak; Mariannę Żurek; Sylwestra Strzałkę; Józefa Strzałkę; Kazimierza Kliber; Zytę Owczarek; Zofię Różańską; Jerzego Witczaka; Helenę, Franciszka i Mariannę Pawlak; Tomasza i Józefę Czaplińskich; Mariannę Zaćmińską; Emilię Kuś; Annę Goral; Stanisława Olejniczaka; Tadeusza Kołodziejczyka; Wandę Ruda w 17 r. śm.; zm. Kapłanów Dębskiej Parafii; zm. Dobrodziejów Kościołów; o błogosławione owoce nawiedzenia Rodzin przez Maryję w Jej Cudownym Wizerunku Dębskim, a szczególnie za Rodziny z Morawina obecnie przeżywające czas Nawiedzenia; za Parafian; za Ojczyznę; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny, dzieci i młodzież naszej parafii; o powołania kapłańskie i zakonne; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników

   SOBOTA – 1.06. 2019 r.
17:00 ŚŁUB: Dawid Kubasik i Agata Krystera
18:00 +Jerzego Krakusa (12 greg.) int. rodziny Krakusów z Jaskółek
   NIEDZIELA – 2.06.2019 r.- Wniebowstąpienie Pańskie – Uroczystość I Komunii św. w Parafii   
8:00 Kamień: +Zbigniewa Karpisiewicza w 3 r. śm.
8:00 Zborów: +Tadeusza Kosińskiego int. kuzynki Teresy Hancyk i Wandy Adamczyk z Rodzinami
10:30 W  intencji Dzieci Przystępujących do I Komunii świętej i ich Rodzin
12:30 Za Parafian

+Józefa Wardziaka w 5 r. śm

+Jerzego Krakusa (13 greg.) int. Marii i Adama Kleczewskich z Rodziną