PONIEDZIAŁEK – 26.11.2018
18:00 + w 4 r. śm. Krystynę Witczak

+ Władysławę Dominiak int. Czesława Dominiaka z rodziną

18:30 + Ireneusza Zakrockiego int. cioci Julianny Kołodziejczyk

+ Mirosława Kędzię int. Joli i Radka z rodzinami

   WTOREK – 27.11.2018
8:30 + Krystynę Tomczak int. Małgorzaty i Leszka Nawrockich

+ Irenę Wypych int. siostry Marianny z rodziną

9:00 + Aleksandra Kasprzaka int. Marii i Pawła Korzekwów z rodziną ze Zborowa

+ Stanisława Księżaka int. siostry Celiny z Goliszewa

18:00 + Tadeusza Dziubek int. rodz. Zawiślaków
18:30 + Mariannę Kędzia int. teściowej Bronisławy Łańduch i Karoliny Twardowskiej z rodziną
     ŚRODA – 28.11.2018
 

 

 

18:00

++ Grażynę Musiał; Antoniego Suskiego; Władysławę Dominiak; Irenę i Tadeusza Dzióbek; Irenę Wypych; Tadeusza Hańczyka; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Stanisława Księżaka; Wiesławę Janicką; Kazimierza Wojteckiego; Zbigniewa Łuczaka; Bronisławę Krzak; Stefana Staszaka; Ryszarda Kucińskiego; Jana Borkowskiego; Ewę Pluta; Józefa Świętczaka; Józefa Glapę; Janusza Jerzaka; Sylwię Bryła; Rafała Lubka; Marię Tomczak; Stanisława Łubieńskiego; Katarzynę Czapską; Lucjana Dudek; Mariannę Zawadka; Kazimierza Gałęskiego; Sylwestra Kurczbuch; Marię Wiśniewską; Zofię Bartczak; Marię Gryczyńską; Halinę Cierlaczyk; Marię Marszałek; Józefa Kaczmarka; Janinę Wojtysiak; Helenę Dyonizy; Jana Wawrzyniaka; za Parafian; za Ojczyznę; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny, dzieci i młodzież naszej parafii; o powołania kapłańskie; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników;
18:30 + Antoniego Rębowieckiego int. Agaty Krotoszyńskiej z Kalisza
     CZWARTEK – 29.11.2018
18:00 + w 5 r. śm. Helenę Pawlak
18:30 + Kazimierę Wojtecką int. kuzynki Zofii Michałek z rodziną
     PIĄTEK – 30.11.2018
 

 

 

18:00

++ Andrzeja Sowę; Grażynę Musiał; Antoniego Suskiego; Małgorzatę Krysiak; Władysławę Dominiak; Irenę i Tadeusza Dzióbek; Irenę Wypych; Tadeusza Hańczyka; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Stanisława Księżaka; Wiesławę Janicką; Kazimierza Wojteckiego; Zbigniewa Łuczaka; Bronisławę Krzak; Stefana Staszaka; Ryszarda Kucińskiego; Jana Borkowskiego; Ewę Pluta; Józefa Świętczaka; Józefa Glapę; Janusza Jerzaka; Sylwię Bryła; Rafała Lubka; Marię Tomczak; Stanisława Łubieńskiego; Katarzynę Czapską; Lucjana Dudek; Mariannę Zawadka; Kazimierza Gałęskiego; Sylwestra Kurczbuch; Marię Wiśniewską; Zofię Bartczak; Marię Gryczyńską; Halinę Cierlaczyk; Marię Marszałek; Józefa Kaczmarka; Janinę Wojtysiak; Helenę Dyonizy; Jana Wawrzyniaka; za Parafian; za Ojczyznę; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny, dzieci i młodzież naszej parafii; o powołania kapłańskie; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników;

+ Zbigniewa Łuczaka int. Wandy i Stanisława Ignaszak ze Zborowa

18:30 + Wiktorię Mikołajczyk int. Anny Kinder

+ Bronisławę Krzak int. wnuczki Darii z Tomkiem i Anastazją

      SOBOTA – 01.12.2018
18:00 + w r. śm. Ireneusza Zakrockiego int. chrześniaczki Moniki  z rodziną
18:30 + Stefana Staszaka int. brata Tadeusza z Bożenką
     NIEDZIELA – 02.12.2018
8:00

 

+ w 3 r. śm. Barbarę Kanownik

+ Jana Borkowskiego int. córki Beaty z rodziną

9:30 Kamień + Lucjana Dudek int. rodziny Sikorów i Piestrzyńskich
9:30 Zborów ++ Andrzeja, Andrzeja i Stefanię Sucheckich; Józefa i Stanisławę Przybyłów;  zm. z rodzin. Sucheckich, Przybyłów i Płucienniczaków, Miniewiczów; Andrzeja Wasilewskiego
11:00 + w 1 r. śm. Władysławę Dominiak
12:30 + Andrzeja Bartoszka; Kazimierę i Eugeniusza Bartoszów