PONIEDZIAŁEK – 07.01.2018
18:00 +Marcina Pawlaka (7 greg)

+Wandę Chojnacką int. od córki Teresy z Mężem

   WTOREK – 08.01.2019
18.00 +Marcina Pawlaka(8 greg)

+Tadeusza Hańczyka int. od siostry Ani z Rodziną

   ŚRODA – 09. 01.2019
7:15 + Marcina Pawlaka (9 greg)

++ Władysławę Dominiak; Irenę i Tadeusza Dzióbek; Irenę Wypych; Tadeusza Hańczyka; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Stanisława Księżaka; Wiesławę Janicką; Kazimierza Wojteckiego; Zbigniewa Łuczaka; Bronisławę Krzak; Stefana Staszaka; Ryszarda Kucińskiego; Jana Borkowskiego; Ewę Pluta; Józefa i Stanisławę Świętczaków; Józefa Glapę; Janusza Jerzaka; Sylwię Bryła; Rafała Lubka; Marię Tomczak; Stanisława Łubieńskiego; Katarzynę Czapską; Lucjana Dudek; Mariannę Zawadka; Kazimierza Gałęskiego; Sylwestra Kurczbuch; Marię Wiśniewską; Zofię Bartczak; Mariannę Gryczyńską; Halinę Cierlaczyk; Marię Marszałek; Józefa Kaczmarka; Janinę Wojtysiak; Helenę Dyonizy; Jana Wawrzyniaka; Józefa Kaczmarka; Piotra Prusa; Antoniego Rybczyńskiego; Kazimierza Wojciechowskiego, Wandę Chojnacką; Zofię Łyszczyńską; w 2 r. śm Tolisławę Dyonizy; za Parafian; za Ojczyznę; w intencji wizyty duszpasterskiej w naszej parafii; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny, dzieci i młodzież naszej parafii; o powołania kapłańskie i zakonne; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników.

 

   CZWARTEK – 10.01.2019
7:15 +Marcina Pawlaka (10 greg)

+Marię Marszałek int. od rodz. Hancyków z Magdalenowa

   PIĄTEK – 11.01.2019
7:15 +Marcina Pawlaka (11 greg)

++ Małgorzatę Krysiak; Władysławę Dominiak; Irenę i Tadeusza Dzióbek; Irenę Wypych; Tadeusza Hańczyka; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Stanisława Księżaka; Wiesławę Janicką; Kazimierza Wojteckiego; Zbigniewa Łuczaka; Bronisławę Krzak; Stefana Staszaka; Ryszarda Kucińskiego; Jana Borkowskiego; Ewę Pluta; Józefa i Stanisławę  Świętczaków; Józefa Glapę; Janusza Jerzaka; Sylwię Bryła; Rafała Lubka; Marię Tomczak; Stanisława Łubieńskiego; Katarzynę Czapską; Lucjana Dudek; Mariannę Zawadka; Kazimierza Gałęskiego; Sylwestra Kurczbuch; Marię Wiśniewską; Zofię Bartczak; Mariannę Gryczyńską; Halinę Cierlaczyk; Marię Marszałek; Józefa Kaczmarka; Janinę Wojtysiak; Helenę Dyonizy; Jana Wawrzyniaka; Józefa Kaczmarka; Piotra Prusa; Antoniego Rybczyńskiego, Kazimierza Wojciechowskiego; Wandę Chojnacką; Zofię Łyszczyńską; w 2 r. śm. Tolisławę Dyonizy;  za Parafian; za Ojczyznę; w intencji wizyty duszpasterskiej w naszej parafii; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny, dzieci i młodzież naszej parafii; o powołania kapłańskie i zakonne; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników

   SOBOTA – 12.01.2019
18:00 +Marcina Pawlaka (12 greg)

+Mariannę Zawadka int. od wnuków Izy i Grzegorza

   NIEDZIELA – 13.01.2019 – Niedziela Chrztu Pańskiego
8:00 +Marcina Pawlaka (13 greg)
9:30 Kamień: +Antoniego Suskiego int. od Jacka i Bożeny Włodarczyk
9:30 Zborów:  +Halinę Cierlaczyk  int. od Wacława i Krystyny Kopeć
11:00 +Jerzego, w 39 r. śm. Józefę  Kiczman  
12:30 +Zygmunta Ordona i zmarłych z rodzin Ordonów i Rapałów