PONIEDZIAŁEK – 04.06.
18:00 + Jarosława Grabowskiego int. Zdzisława Rajma z rodziną
  WTOREK – 05.06.
18:00 + w 3 r. śm. Bogdana Olejniczaka
ŚRODA – 06.06.
 

 

18:00

++Martę Bałch; Marię Duras; Stefanię Augustyniak; Zofię Kmiecik; Edwarda Magdzińskiego; Zofię Janczak; w 9 r. śm. Czesława Kołodziejczyka; Jarosława Grabowskiego; w 6 r. śm. Elżbietę Hołda; Kazimierza Krysiaka; Wiesława Mateusza Kinder; Arkadiusza Kazimierczaka; Irenę Góralczyk; Władysławę Dominiak; Irenę Dzióbek; Mirosława Kędzię; Mariannę Kędzia; Krystynę Tomczak; Irenę Wypych; Tadeusza Hańczyka; Aleksandra Kasprzaka; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Stanisława Księżaka; Wiesławę Janicką; Kazimierza Wojteckiego; Antoniego Rębowieckiego; Janinę i Stanisława Duczmańskich; Floriana Gugul; Kazimierę Wojtecką; Patryka Ostrowskiego; Annę Doktór; Wiktorię Mikołajczyk; Zbigniewa Łuczaka; za Parafian; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny; o powołania kapłańskie; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników; o potrzebny deszcz dla naszych upraw;

+ Tolisławę Dyonizy

  CZWARTEK – 07.06. 
18:00  + Zofię Kmiecik  int. córki Mirosławy z mężem

+Irenę Kurdyk

  PIĄTEK – 08.06. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – ODPUST
9:00 Dębe + Krystynę Magiera
15:30 Zborów  +Stanisława Cajdlera int. Janików z Przedzynia

++ Janinę i Stanisława Duczmańskich int. Pawła z rodziną ze Szkurłat

16:30 ++ Martę Bałch; Marię Duras; Stefanię Augustyniak; Zofię Kmiecik; Edwarda Magdzińskiego; Zofię Janczak; w 9 r. śm. Czesława Kołodziejczyka; Jarosława Grabowskiego; w 6 r. śm. Elżbietę Hołda; Kazimierza Krysiaka; Wiesława Mateusza Kinder; Arkadiusza Kazimierczaka; Irenę Góralczyk; Władysławę Dominiak; Irenę Dzióbek; Mirosława Kędzię; Mariannę Kędzia; Krystynę Tomczak; Irenę Wypych; Tadeusza Hańczyka; Aleksandra Kasprzaka; Jerzego Krakusa; Teresę Kurdyk; Stanisława Księżaka; Wiesławę Janicką; Kazimierza Wojteckiego; Antoniego Rębowieckiego; Janinę i Stanisława Duczmańskich; Floriana Gugul; Kazimierę Wojtecką; Patryka Ostrowskiego; Annę Doktór; Wiktorię Mikołajczyk; Zbigniewa Łuczaka; za Parafian; za dobrodziejów; za osoby, które sprzątały nasze kościoły; za rodziny; o powołania kapłańskie; o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników; o potrzebny deszcz dla naszych upraw;

+Józefę Szlenkier int. Jadwigi Kopnawskiej z rodziną

18:00 Kamień  ZA PARAFIAN

+ Irenę Dzióbek  int. Joanny  i Przemka Marczaków z dziećmi

  SOBOTA – 09.06.
18:00 + Tadeusza Piorunowskiego  int. Ewy i Jana Kraszkiewicz
  NIEDZIELA – 10.06.
8:00 + Józefę Karpisiewicz
9:30 Kamień + w 2 r. śm. Zbigniewa Karpisiewicza
9:30 Zborów  ++ w 25 r. śm. Andrzeja Zawadzkiego, Bronisławę i Stanisława Szpaczyńskich
11:00 + + w 15 r. śm. Stefanię i Kazimierza Wiatrowskich
12:30 + Władysławę Dominiak int. synowej Elżbiety z synem Kamilem